14-Estimatzea

Sarritan, gure egunerotasunean, ez dugu kalkulu zehatzik egin behar, balioeste-kalkuluak baizik, eta horiek ...

19-Estimatzea

Sarritan, gure egunerotasunean, ez dugu kalkulu zehatzik egin behar, balioeste-kalkuluak baizik, eta horiek ...

6-Estimatzea

Sarritan, gure egunerotasunean, ez dugu kalkulu zehatzik egin behar, balioeste-kalkuluak baizik, eta horiek ...