19-Estimatzea

Sarritan, gure egunerotasunean, ez dugu kalkulu zehatzik egin behar, balioeste-kalkuluak baizik, eta horiek ...

18-Gertaerak ondorioztatzea

Ezagutzen ditugun beste gertaera batzuetatik abiatuta beste gertaera batzuk ondorioztatzea ezinbesteko estrategia da ...

17-Ehunekoak egitea

Ehunekoak egunerokotasunean askotan erabiltzen ditugun adierazpenak dira. Ikus dezagun nola lantzen dugun 5. ...