6-Estimatzea

Sarritan, gure egunerotasunean, ez dugu kalkulu zehatzik egin behar, balioeste-kalkuluak baizik, eta horiek ...

5-Gertaerak ondorioztatzea

Ezagutzen ditugun beste gertaera batzuetatik abiatuta beste gertaera batzuk ondorioztatzea ezinbesteko estrategia da ...

2-Saltoka kentzea

Saltoen estrategia ezinbestekoa da buruzko kalkulurako. Ikus dezagun nola lantzen dugun 1. eta ...

1-Saltoka batzea

Saltoen estrategia buruzko kalkulurako ezinbestekoa da. Ikus dezagun nola lantzen dugun 1. eta ...