Entén les estratègies

Repasseu de manera independent, breu i poc complexa les principals estratègies de càlcul que els infants treballen al llarg de Primària per ajudar-los a interioritzar-les, consolidar-les i aplicar-les.

formaciones

Primària

1r i 2n

Salts

1-Sumem saltant

L’estratègia de salts és clau per al càlcul mental.
Vegem com ho treballem amb exemples de sumes a 1r i 2n.

Salts

2-Restem saltant

L’estratègia de salts és clau per al càlcul mental.
Vegem com ho treballem amb exemples de restes a 1r i 2n.

Descomposició

3-Sumem descomponent

L’estratègia de descomposició és clau per al càlcul escrit.
Vegem com ho treballem amb exemples de sumes a 1r i 2n.

Descomposició

4-Restem descomponent

L’estratègia de descomposició és clau per al càlcul escrit.
Vegem com ho treballem amb exemples de restes a 1r i 2n.

Fets coneguts - Fets derivats

5-Derivem fets

Deduir fets a partir d’altres que ja coneixem és una de les destreses crucials per treure potencial a tots els fets bàsics que coneixem.
Vegem com ho treballem amb sumes i restes a 1r i 2n.

Estimació

6-Estimem

Sovint, al nostre dia a dia, no necessitem fer càlculs exactes sinó estimatius, i aquests comporten unes estratègies pròpies que cal treballar.
Vegem alguns exemples de com ho treballem a 1r, 2n, 3r i 4t.

3r i 4t

Salts

7-Sumem i restem saltant

L’estratègia de salts és clau per al càlcul mental.
Vegem com ho treballem amb exemples de sumes i restes a 3r i 4t.

Descomposició

8-Sumem descomponent

L’estratègia de descomposició és clau per al càlcul escrit.
Vegem com ho treballem amb exemples de sumes a 3r i 4t.

Descomposició

9-Restem descomponent

L’estratègia de descomposició és clau per al càlcul escrit.
Vegem com ho treballem amb exemples de restes a 3r i 4t.

10-Construïm i practiquem les taules de multiplicar

Vegem com construïm les taules de multiplicar i com les podem practicar per arribar a automatitzar-les.

11-Multipliquem amb el model rectangular

El model rectangular dona sentit a les multiplicacions més enllà de les taules de multiplicar.
Vegem amb exemples com ho treballem a 3r i 4t.

12-Dividim

Una manera d’entendre les divisions és com a repartiments a parts iguals.
Vegem amb exemples com dividim a 3r i 4t.

Fets coneguts - Fets derivats

13-Derivem fets

Deduir fets a partir d’altres que ja coneixem és una de les destreses crucials per treure potencial a tots els fets bàsics que coneixem.
Vegem com ho treballem amb multiplicacions i divisions a 3r i 4t.

Estimació

14-Estimem

Sovint, al nostre dia a dia, no necessitem fer càlculs exactes sinó estimatius, i aquests comporten unes estratègies pròpies que cal treballar.
Vegem alguns exemples de com ho treballem a 1r, 2n, 3r i 4t.

5è i 6è

Salts

15-Sumem i restem saltant

L’estratègia de salts és clau per al càlcul mental.
Vegem com ho treballem amb exemples de nombres decimals a 5è i 6è.

Descomposició

16-Sumem i restem descomponent

L’estratègia de descomposició és clau per al càlcul escrit.
Vegem com ho treballem amb exemples de nombres decimals a 5è i 6è.

17-Fem percentatges

Els percentatges són expressions molt emprades en la vida quotidiana.
Vegem exemples de com els treballem a 5è i 6è.

Fets coneguts - Fets derivats

18-Derivem fets

Deduir fets a partir d’altres que ja coneixem és una de les destreses crucials per treure potencial a tots els fets bàsics que coneixem.
Vegem com ho treballem amb decimals a 5è i 6è.

Estimació

19-Estimem

Sovint, al nostre dia a dia, no necessitem fer càlculs exactes sinó estimatius, i aquests comporten unes estratègies pròpies que cal treballar.
Vegem alguns exemples de com ho fem 5è i 6è.

Cart
  • No products in the cart.