18-Derivem fets

Deduir fets a partir d'altres que ja coneixem és una de les destreses ...

13-Derivem fets

Deduir fets a partir d'altres que ja coneixem és una de les destreses ...

5-Derivem fets

Deduir fets a partir d'altres que ja coneixem és una de les destreses ...