9-Restem descomponent

L'estratègia de descomposició és clau per al càlcul escrit. Vegem com ho treballem ...

8-Sumem descomponent

L'estratègia de descomposició és clau per al càlcul escrit. Vegem com ho treballem ...

4-Restem descomponent

L'estratègia de descomposició és clau per al càlcul escrit. Vegem com ho treballem ...

3-Sumem descomponent

L'estratègia de descomposició és clau per al càlcul escrit. Vegem com ho treballem ...