18-Derivem fets

Deduir fets a partir d'altres que ja coneixem és una de les destreses ...

19-Estimem

Sovint, al nostre dia a dia, no necessitem fer càlculs exactes sinó estimatius, ...

17-Fem percentatges

Els percentatges són expressions molt emprades en la vida quotidiana. Vegem exemples de ...