Resptes d’estiu: El Plànol

Al repte d’aquestes dues setmanes ens convertirem en arquitectes 👷‍♀️ durant un dia. Esteu frisosos? Nosaltres també, som-hi! 💪🔥😝

Què necessitarem?

La plantilla 📄

Llapis i goma d’esborrar ✏️

Un regle 📏 i un metre (opcional)

EL PLÀNOL:

En el repte que tenim davant pretenem que els infants treballin els blocs de contingut de mesura i de numeració i càlcul. A més és un exercici que seguirà l’esperit del full en blanc, en què es treballa especialment la dimensió de representació i comunicació, vitals per a un bon aprenentatge de les matemàtiques.

Demanarem als infants que representin, sobre la plantilla que us hem preparat, el plànol de casa i, una vegada dibuixat, que calculin la superfície útil de l’habitatge.

Per fer-ho, hem de saber que la superfície construïda és aquella que té en compte el perímetre total exterior de la casa, que expressarem en metres quadrats (m²), mentre que la superfície útil és aquella que exclou els murs i envans i, per tant, és la superfície que realment podem fer servir per viure.

Amb aquesta informació, ja estem llestos per començar! 💪

Posem-nos-hi!

A l’hora d’encarar el repte, és molt normal voler utilitzar un metre de mesura per agilitzar el procés, però us recomanem que feu servir altres elements, per exemple les rajoles: si sabem quant mesura una rajola i quantes n’hi ha, podem calcular la distància i, al mateix temps, treballar càlculs dins del sistema mètric decimal.

Una vegada tinguem representat el plànol a la plantilla sols ens quedarà calcular la superfície construïda i l’útil.

Si teniu una casa amb accés a l’exterior, la superfície construïda us resultarà senzilla de calcular, ja que sols haurem de fer servir l’estratègia de càlcul d’àrees amb el model rectangular. Si, per contra, vivim en un pis o en una casa adossada se’ns pot fer una mica més difícil, però us recomanem una estratègia per estimar la superfície total: si calculem el gruix de la paret exterior, des d’una finestra, per exemple, podrem establir un marc al voltant de tot el plànol interior que hem desenvolupat. *(recomanem que el càlcul del gruix de la paret des d’una finestra el realitzi un adult per motius de seguretat).

Pel que fa a la superfície útil, sols haurem de calcular la suma dels m² de cada habitació i sumar el total.

Amb els més petits, o si teniu una casa molt gran, recomanem fer l’exercici amb només una part.

Si teniu un habitatge irregular, podeu treure’n molt suc matemàtic, i us encoratgem moltíssim que ajudeu l’infant a resoldre el repte fent servir de nou l’estratègia de càlcul d’àrees amb el model rectangular.

Cada un dels reptes d’estiu va acompanyat d’una plantilla o fitxa. Aquells #bmatheroes que hagin completat els 4 reptes i ens enviïn evidències, guanyaran un premi!

Les evidències poden ser fotografies de la plantilla, escanejos, fotos de l’infant fent el repte… I ens les podeu enviar al mail: hello@bmath.app

O també podeu etiquetar-nos a l’Instagram de Bmath: @bmathapp

Cart
  • No products in the cart.