Reparteix les targetes numèriques

Consideracions didàctiques:

El repte d’aquesta setmana és una pràctica productiva. Les pràctiques productives són aquelles que substitueixen la pràctica sistemàtica clàssica per propostes més riques i positives: en aquest cas, per exemple, a part de practicar les restes estem resolent un problema, de manera que també estem treballant competencialment.

El repte d’aquesta setmana va dirigit als infants que comencen a treballar operacions additives (sumes i restes), tot i que pot anar bé per consolidar aquest tipus d’operacions a alumnes una mica més grans que els manqui automatització o necessitin agafar confiança.

Aquest tipus de reptes, com el de la setmana passada (l’Starbattle), són reptes molt interessants, ja que:

  • Ens permeten repetir-los amb diferents graus de dificultat (en el d’avui podríem posar multiplicacions o divisions, per exemple).
  • Ens permeten agilitzar els reptes una vegada l’infant ha entès la dinàmica, ja que podem posar-nos-hi directament sense necessitat de tornar-los a explicar.

Per gestionar correctament l’activitat, hem de procurar que l’infant entengui la mecànica. Així doncs, en les etapes més primerenques pot ser interessant representar el repte físicament, és a dir, retallar targetes numèriques amb els nombres 1, 2 , 3, 4, 5, 7, i en un paper en blanc representar on haurien d’anar: _ _ − _ _ = _ _. Esperem que els infants que tenen més facilitat o que són una mica més grans puguin fer el repte sense necessitat d’aquestes targetes, tot i que aquesta no és la prioritat més immediata.

Pel que fa a les solucions del repte, no pretenem que els infants les trobin totes. Ara bé, seria interessant que en trobessin com a mínim 2 que tinguessin relació entre elles, d’aquesta manera podem treballar també l’estratègia de “fets coneguts – fets derivats“. Per exemple:
Si 47 − 35 = 12, doncs 47 −12 = 35

Com més solucions trobeu, més haureu practicat les restes. Molta sort!

Cart
  • No products in the cart.