Macedònia Matemàtica

Consideracions didàctiques:

El repte d’aquesta setmana planteja un exercici de combinatòria que ens permetrà posar context, per a totes les edats, a les multiplicacions.

A Bmath contextualitzem les multiplicacions de 3 maneres diferents:
– Com a iteracions de sumes. Per exemple: quantes potes tenen 4 gallines? (2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4 = 8)
– Amb el model rectangular, fent servir el càlcul d’àrees per donar-hi sentit.
– A partir de la combinatòria, entenent la multiplicació com a càlcul d’opcions possibles.

El repte ens demana que calculem quantes opcions possibles hi ha si tenim 5 fruites diferents i hem de fer combinacions de 3.
– Esperem que un alumne avançat en multiplicacions entengui que el resultat ha de ser 5 x 4 x 3 = 60.
– Com sempre diem, per entendre les mates hem de tocar les mates, i proposem que els alumnes més primerencs representin i provin. Aquí és important guiar-los perquè utilitzin bones estratègies que els permetin no repetir opcions i, al mateix temps, representar fidelment i eficientment el repte. Nosaltres proposem:

–>

Cart
  • No products in the cart.