La cursa dels daus

Consideracions didàctiques:

En el repte d’aquesta setmana treballarem el concepte de l’esperança estadística o esperança matemàtica (E).

En la teoria de l’estadística, el concepte d’esperança representa el valor mitjà de la variable que s’espera després d’un nombre elevat de repeticions en un experiment. Per calcular-la en un dau, haurem de sumar tots els números de cada cara i dividir el resultat pel nombre de cares. Per a un dau de 6 cares estàndard, seria:

Aquesta setmana, el repte va enfocat als més menuts de la casa, ja que haurem de comparar daus amb el mateix nombre de cares (més endavant us el plantejarem amb daus de diferent nombre de cares).

És un bon moment per introduir la llei dels grans nombres, que ens diu que en un experiment aleatori, a mesura que augmenta el nombre de proves que s’efectuen, la freqüència relativa d’un esdeveniment s’acosta cada cop més a la seva probabilitat teòrica.

Us hem preparat un retallable dels desenvolupaments dels daus perquè els pugueu imprimir, retallar i enganxar, i d’aquesta manera fer intents i enfrontar-vos al repte de manera manipulativa.

Enllaç

Com que tots els daus tenen el mateix nombre de cares, una bona estratègia és sumar tots els valors, de manera que el dau que obtingui el resultat més alt serà el més ràpid.

Cart
  • No products in the cart.