Els Patrons del Pàrquing

Tot el que cal saber:

El més important per treure tot el suc d’aquest repte, sobretot per a les etapes educatives més primerenques, és entendre què és un patró. Per fer-ho, pot ser molt interessant cercar per casa o pel carrer patrons que compleixin propietats que siguin vivencials i còmodes de recordar. La numeració de les cases és un bon exemple: en un costat hi ha tots els nombres parells, i en l’altre, els senars; i segons el sentit pot ser una seqüència ascendent o descendent.

El repte que us proposem ([ ] – 4 – [ ] – 16) és especialment interessant per diversos motius. En primer lloc, hi ha moltíssimes opcions per donar una resposta correcta, però, a més, per a una mateixa combinació de números potser podem trobar més d’una justificació!

Us en posem uns quants exemples, però de ben segur que no són els únics:

  • 4 – 4 – 16 – 16: entenem que el patró és de 2 unitats que es repeteixen.
  • 2 – 4 – 8- 16: el número anterior multiplicat per 2
  • 1 – 4 – 9 – 16: els nombres quadrats 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4
  • 1 – 4 – 9 – 16: la suma de l’anterior amb els nombres imparells 0 + 1, 1 + 3, 4 + 5, 9 + 7
  • 8 – 4 – 12 – 16: la successió de Fibonacci (la suma dels 2 anteriors)
Cart
  • No products in the cart.