El tir a la diana

Com treure tot el suc de l’activitat:

El repte que tenim davant és una pràctica productiva centrada en el bloc de numeració i càlcul i, especialment, en la competència de raonament i prova.

Tenim una diana de 4 segments amb les puntuacions següents: 6, 9, 40 i 48. A més, suposem que sempre que tirem un dard encertem en algun dels segments. A partir d’aquí, la riquesa de l’activitat rau en les dues preguntes que hem de plantejar als infants:
– Quin és el nombre mínim de llançaments que hem de fer per obtenir exactament 100 punts?
– Quin és el nombre màxim de llançaments que hem de fer per obtenir exactament 100 punts?

És molt important remarcar a l’infant que hem d’obtenir “exactament 100 punts”, és a dir, que no podem passar-nos ni ens en pot faltar cap. De fet, és la base de l’activitat.

Solució:
– El nombre mínim de llançaments són 4: 48 + 40 + 6 + 6
– El nombre màxim de llançaments són 11: 40 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

Sobre el nombre mínim: el més important és orientar l’infant cap a l’estratègia adequada si veiem que no se’n surt: si el nostre objectiu és arribar a 100 amb el mínim de tirs possible, pot ser interessant començar pels nombres més grans i anar provant combinacions.

Sobre el nombre màxim: els infants haurien de veure, o bé comprovar, que el 6 no és divisor de 100, de manera que no podem anar encadenant la puntuació de 6 fins a arribar-hi. A partir d’aquí, hauran de cercar si hi podem arribar començant des d’una de les altres puntuacions:
– Des del 9: o arribem a 99 o ens passem i arribem a 105 punts.
– Des del 48: o arribem a 96 o ja obtenim 102 punts.
– Des del 40: arribem a 100.

Com a curiositat, el 9 només apareix per despistar i per afegir opcions possibles al repte.

Cart
  • No products in the cart.