El repte de les 2 monedes

Consideracions didàctiques:

Una possible estratègia per introduir la preàlgebra aprofitant el repte d’aquesta setmana seria assignar les incògnites x i y a les cares no visibles de les monedes.
Si el repte resulta massa complicat per als infants, més avall trobareu indicacions didàctiques per simplificar el problema i adaptar la tasca a cada nivell.

Si n’escrivíssim les expressions, sortirien 4 sumes possibles:

7 + 10
7 + y
x + 10
x + y

– Pot ser interessant demanar als infants que plantegin les possibles operacions.
– A Primària, per introduir incògnites, fem esborralls o tapem el número. Quedaria així:

Si no plantegem cap restricció, el problema pot ser difícil d’adreçar als més petits. Per això, us proposem un seguit d’ajudes que podeu donar als infants per adaptar-ne la dificultat:
– Nivell inicial: els revelem que la suma dels dos nombres que no veiem ha de ser 11.
– Nivell intermedi: els revelem que els nombres han de ser més petits que 10.
– Nivell avançat: permetem que s’enfrontin a la tasca sols, bé mitjançant prova i error, bé encadenant deduccions que els permetin arribar a la solució.

En aquest repte hi ha dues solucions possibles igual de vàlides. Així doncs, els podem animar no només a trobar una solució, sinó a esbrinar-les totes dues.
És interessant fer una última pregunta als infants: «Els valors de la x i de la y es podrien intercanviar entre ells?»

Solució:

Els dos valors possibles per a la x són 2 o 6
Els dos valors possibles per a la y són 9 o 5.

Cart
  • No products in the cart.