Classifiquem els blocs lògics

  Material:

Blocs lògics i Cartes blocs lògics

La col·lecció de blocs lògics està formada per 60 peces, totes elles diferents, ja que entre les 4 qualitats (forma, color, mida i gruix) i els diversos atributs que les conformen obtenim 60 combinacions; tantes com blocs lògics.

Qualitat Atribut
Forma Quadrat Rectangle Cercle Triangle Hexàgon
Color Vermell Blau Groc
Mida Petit Gran
Gruix Prim Gruixut

Els blocs lògics són un material manipulatiu molt polivalent, ja que ens permeten adaptar la dificultat de les activitats proposades a les necessitats de cada infant. Com ho aconseguim? Doncs canviant el nombre de qualitats amb les quals juga l’infant a l’hora de resoldre el repte matemàtic. En un principi podem treballar amb les qualitats de color i forma; i més endavant podem anar introduint la resta de qualitats de manera progressiva. Una proposta de gradació podria ser la següent:

Novell Avançat Expert
Color i forma.
Només jugarem amb els blocs grans i gruixuts.
15 peces.
Color, forma i mida.
Només jugarem amb els blocs gruixuts.
30 peces.
Color, forma, mida i gruix.
Jugarem amb tots els blocs.
60 peces.

Preparats!

En primer lloc, desendrecem els blocs lògics i els deixem a terra o sobre una taula.

A continuació, busquem una carta d’atribut i la seva versió en negatiu, i les col·loquem en dos espais diferenciats.

  Comencem!

L’infant haurà de classificar els blocs lògics que havíem escampat per l’espai  situant-los sota d’una carta o l’altra en funció de si es corresponen amb un atribut o amb l’altre.

Per exemple, si triem l’atribut triangle, haurem de classificar totes les peces en dues zones (dues categories): els blocs amb forma de triangle i els blocs amb una altra forma.

Com a alternativa, també podem agafar totes les cartes d’atribut d’una certa qualitat i definir tantes zones com atributs tingui aquella qualitat. D’aquesta manera, classificarem els blocs en funció d’una qualitat determinada.

Per exemple, si triem la qualitat color, agafarem les cartes corresponents al vermell, blau i groc, i haurem de classificar totes les peces en tres zones (tres categories): els blocs de color vermell, els de color blau i els de color groc.

Esperem que gaudiu de l’activitat i us animem a compartir les vostres creacions a les xarxes socials i que ens les envieu a hello@bmath.com.

 Què treballem?

Aquesta activitat és una primera presa contacte amb els blocs lògics. D’una manera lúdica, ens permet descobrir el material i entendre les qualitats i els atributs dels blocs lògics. Al mateix temps treballem la classificació, ja que tots els blocs lògics hauran quedat col·locats en una de les zones.

Cart
  • No products in the cart.