Anem a la biblioteca?

Consideracions didàctiques:

Aquest repte ens ofereix un bon context per treballar la dimensió de Resolució de problemes, ja que l’infant pot enfrontar-s’hi de diferents maneres i emprant múltiples estratègies. A més a més, podem demanar-li que ens justifiqui la solució, treballant d’aquesta forma la dimensió de Raonament i prova.

Com hem dit, els infants poden seguir diferents estratègies per resoldre el repte, però ens pot anar bé tenir en compte que:
– Si agafem els nombres més petits, 2 i 3 (del Newt i l’Ada), i els multipliquem, ens costarà trobar un resultat que també formi part de la taula del nombre més gran, 7 (de la Tina). Per tant, una bona estratègia pot ser agafar els nombres més grans, 3 i 7 (Ada i Tina), deduir que elles dues es tornaran a trobar per primer cop al cap de 21 dies, però que no coincidiran amb el Newt (2) perquè només hi va els dies parells; i a partir d’aquí, buscar el doble.
– En definitiva, el que han de fer és buscar el mínim comú múltiple (mcm), amb la particularitat que tots els nombres són coprimers (és a dir, no tenen divisors en comú), motiu pel qual el resultat ha de ser la multiplicació de tots els nombres. És difícil que els infants constatin això per ells mateixos, però val la pena fer-los-ho notar i proposar-los altres exemples que no siguin coprimers (el 4, el 6 i el 8, per exemple; de manera que es trobarien cada 24 dies).
– Per aportar el màxim de riquesa al repte, pot ser interessant cercar en un calendari el dia exacte del mes que es trobaran els 3 Bmath, no només quants dies passaran fins que tornin a coincidir.
– Com a curiositat, també podem assenyalar als infants que, com que la Tina hi va cada 7 dies, segur que s’hi trobaran un divendres, ja que avui, 1 d’octubre, també és divendres.

Solució:
La primera vegada que tornaran a coincidir serà al cap de 42 dies, el divendres 12 de novembre.

Cart
  • No products in the cart.